Home  » Col·leccions

L'Herbari de la Universitat de Girona acull una col·lecció d'uns 48.000 exemplars arxivats segons un sistema normalitzat de classificació. Tots els grups de plantes -algues, plantes amb flors, coníferes, falgueres, molses i hepàtiques- hi estan representats. És el principal repositori de la flora de les comarques de Girona i les col·leccions s'incrementen constantment pel treball de camp realitzat pels investigadors de la Universitat de Girona, i mitjançant obsequis i intercanvis d'exemplars d'altres herbaris.

La història de l'Herbari de la Universitat de Girona es pot consultar a: Rodríguez-Prieto, C.; Vilar, L.; Bou-Manobens, J. 2016. “L'herbari de la Universitat de Girona. 40 anys d’història d’una col·lecció única a les nostres comarques.” Revista de Girona 296; 46-49. http://www.revistadegirona.cat/recursos/2016/0296_046.pdf