Home  » Préstec

Préstec d'espècimens

Compartir les dades conservades a l'Herbari de la Universitat de Girona ha estat un objectiu fonamental des de la fundació de la institució. Amb aquesta finalitat, oferim préstecs tant dels nostres exemplars físics, com en la versió digital.

Sol·licitar un préstec

Per sol·licitar un préstec a l'Herbari de la Universitat de Girona cal enviar una sol·licitud per correu electrònic al conservador de la col·lecció d'Algues de l'Herbari, Conxi Rodríguez-Prieto (conxi.rodriguez@udg.edu), o al conservador de la col·lecció de Plantes vasculars, Lluís Vilar (lluis.vilar@udg.edu).
Incloeu a la vostra sol·licitud la següent informació:
  • Tipus de préstec: físic o electrònic.
  • Afiliació professional del prestatari: els préstecs físics es fan només a herbaris inclosos a l'Index Herbariorum. Cal indicar el nom de la persona que estudiarà els exemplars, la seva condició (personal, estudiant o visitant) i, en el cas dels estudiants de grau, el nom del supervisor de l'estudiant.
  • Breu descripció de la vostra investigació i la importància d'incloure exemplars de l'HGI.
  • Llista dels binomis complets de tots els exemplars sol·licitats. S'han d'ordenar en una seqüència alfabètica independentment de la sinonímia.
  • Àrea geogràfica en la qual esteu interessats.
Si us plau, tingueu en compte:

No demaneu més del que podeu estudiar.

Recordeu que cal tenir prou espai a l'herbari per emmagatzemar els exemplars prestats de manera segura i que s'han de guardar en condicions adequades.

Préstec d'exemplars físics

  • Els impresos d'enviament s'enviaran per separat. Quan rebeu el préstec, haureu de verificar el contingut i retornar immediatament la còpia d'acusament de rebut.
  • Els préstecs estàndard es concedeixen per un any, però es poden ampliar a petició del prestatari.
  • Els préstecs es poden retirar si els conservadors ho creuen oportú.
  • Els préstecs no s'han de transferir a un altre herbari sense el permís per escrit dels conservadors.

Política de mostreig destructiu

L'Herbari permet el mostreig destructiu dels seus exemplars només en estudis científics de botànica sistemàtica.

No es pot retirar material dels exemplars sense el consentiment previ per escrit del conservador de la secció d'algues de l'Herbari, Conxi Rodríguez-Prieto (conxi.rodriguez@udg.edu), o del conservador de la col·lecció de Plantes vasculars, Lluís Vilar (lluis.vilar@udg.edu).

En cap cas s’enviaran mostres destructives (una part d’un plec) per a investigadors que no siguin de la UdG.

No es proporcionaran mostres per a investigacions amb possibles aplicacions comercials.

L'Herbari de la Universitat de Girona es reserva el dret de negar-se a subministrar mostres dels exemplars d'herbari a càrrec seu per qualsevol motiu.

Devolució del préstec

Quan el préstec estigui llest per ser retornat, col·loqueu els exemplars a les carpetes originals i empaqueteu-los.

Verifiqueu el recompte i assegureu-vos que heu afegit les etiquetes de revisió.

Torneu una còpia de l’imprès d'enviament indicant la data de devolució.