Home  » L'HGI herbarium

L'HGI herbarium

L'Herbari de la Universitat de Girona (HGI) allotja més de 48.000 exemplars d'algues i plantes terrestres i està ubicat físicament a la Facultat de Ciències.

Creat al 1978 pel botànic Lluís Polo, és el principal repositori de la flora terrestre de les comarques gironines i ocupa el tercer lloc en el rànquing d'herbaris europeus quant a nombre de exemplars mediterranis d'algues.

Els exemplars que conté han estat recollits principalment per investigadors de la Universitat de Girona, però també compta amb donacions aportades per altres investigadors i amb exemplars provinents d'intercanvis amb altres herbaris. Tot plegat el configura com a punt de referència de la biodiversitat vegetal de les comarques de Girona (en medi terrestre) i de la Mediterrània occidental (en medi marí).

En els últims anys l'Herbari físic s’ha complementat amb la digitalització de molts plecs amb l'objectiu de facilitar la consulta remota i minimitzar el trasllat dels plecs més vulnerables amb el risc de pèrdua o deteriorament que representa.

Ara, amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Girona, s'ha confeccionat el web que actua de porta d'entrada de l'Herbari i permet consultar les col·leccions a tots els naturalistes, estudiosos i científics que hi estiguin interessats.

El web ofereix tres funcionalitats: la cerca per diferents camps a la base de dades de les col·leccions, l'observació de les imatges dels plecs digitalitzats, i per últim, la carta de serveis que inclou, entre d'altres, el préstec d'espècimens físics, la cessió d'imatges d’alta resolució i un servei d'identificació de plantes.